Aktualnie wyświetlana jest mapa Sieradz.
Jeżeli chcesz wybrać mapę innego miasta to wpisz w formularzu jego nazwę. Po wpisaniu kolejnych znaków pojawi się lista miast, których mapa może zostać wyświetlona. Wybierz jedną z nich. Podobnie można wyświetlić na planie ulicę znajdującą się w wybranej miejscowości. Po wpisaniu kilku znaków pojawi się lista dostępnych ulic. Nie należy wprawadzać określeń ulica, ul., pl., rondo itp.

Herb Sieradz

Sieradz - miasto w środkowej Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, położone na Nizinie Południowowielkopolskiej, nad Wartą, w Kotlinie Sieradzkiej. Przez Sieradz biegną drogi krajowe: nr 12, S8 i nr 83 oraz linia kolejowa nr 14. Od XIV w. do II rozbioru Polski oraz w latach 1975-1998 Sieradz był stolicą województwa sieradzkiego.

Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiegow starostwie sieradzkim w powiecie sieradzkim województwa sieradzkiego w końcu XVI wieku.

Według danych z 31 grudnia 2014 roku miasto liczyło 43 612 mieszkańców.

Nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od imienia Sirad, którego najwcześniejszą formą jest Wszerad. Od XII w. nazwa miasta notowana była po łacinie jako Siradia. W 1136 Ziraz, w 1241 - Chirask, 1261 Seradz, 1280 Sqradz, a w 1284 Siraz. Przez następne stulecia używana już była obecna nazwa - Siradz oraz Sieradz. W roku 1154 arabski geograf Al-Idrisi w swoim dziele pt. Księga Rogera zamieścił nazwę Sieradza jako S(i)rad(i)ja pośród innych polskich miast: Krakowa, Gniezna, Wrocławia, Łęczycy oraz Santoka. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego wydany na przełomie wieków XIX i XX podaje nazwę Sieradz.

źródło: Wikipedia na licencji CC BY-SA 3.0, Autorzy

Sieradz

()

mapa Polski
Położenie51.595600 N // 18.730299 E
Powierzchnia51 km 2
Ludność43700 mieszkańców
Kierunkowy43
TabliceESI
Kod Pocztowy98-200 d 98-210
SIMC0976050
TERYT1014011
GminaSieradz (gmina miejska)
Powiatsieradzki
Województwołódzkie