Aktualnie wyświetlana jest mapa Lublina.
Jeżeli chcesz wybrać mapę innego miasta to wpisz w formularzu jego nazwę. Po wpisaniu kolejnych znaków pojawi się lista miast, których mapa może zostać wyświetlona. Wybierz jedną z nich. Podobnie można wyświetlić na planie ulicę znajdującą się w wybranej miejscowości. Po wpisaniu kilku znaków pojawi się lista dostępnych ulic. Nie należy wprawadzać określeń ulica, ul., pl., rondo itp.

Herb Lublina

Lublin (łac. Lublinum, jid. לובלין) - miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce, stolica województwa lubelskiego i centralny ośrodek aglomeracji lubelskiej. Dziewiąte co do wielkości populacji miasto w Polsce, drugie w Małopolsce (335 tys. mieszkańców na koniec 2015) oraz największe w kraju na wschód od Wisły. Pod względem powierzchni szesnaste (147 km²). Położone na Wyżynie Lubelskiej nad Bystrzycą.

W I Rzeczypospolitej Lublin był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego w starostwie lubelskim województwa lubelskiego. Zaliczany był do ważniejszych miast, z prawem nabywania majątków ziemskich i czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla. W 1578 wybrano go na siedzibę Trybunału Głównego Koronnego.

Lublin jest położony na północnym skraju Wyżyny Lubelskiej, w pobliżu granicy między Niziną Środkowoeuropejską i Wyżynami Polskimi, blisko Niziny Wschodnioeuropejskiej. Według podziału krajoznawczego A. Chałubińskiej i T. Wilgata Lublin leży na Płaskowyżu Nałęczowskim, Równinie Bełżyckiej (zachodni brzeg Bystrzycy) oraz na Równinie Łuszczowskiej i Wyniosłości Giełczewskiej (wschodni brzeg Bystrzycy). Według podziału fizycznogeograficznego J. Kondrackiego Lublin leży w obrębie mezoregionów: Płaskowyżu Nałęczowskiego, Równiny Bełżyckiej, Płaskowyżu Świdnickiego i Wyniosłości Giełczewskiej. Według podziału geomorfologicznego H. Maruszczaka miasto leży na obszarze regionów: Płaskowyżu Nałęczowskiego i Płaskowyżu Bełżyckiego (zachodni brzeg Bystrzycy) oraz Płaskowyżu Łuszczowskiego (wschodni brzeg Bystrzycy).

Dolina Bystrzycy dzieli miasto na dwie odmienne krajobrazowo części: lewobrzeżną, z urozmaiconą rzeźbą terenu, głębokimi dolinami i starymi wąwozami lessowymi oraz prawobrzeżną, z rzeźbą bardziej płaską i mniej urozmaiconą. Na terenie miasta do Bystrzycy wpadają dwie strugi: Czerniejówka i Czechówka. Prócz tego przepływa przez miasto czwarta rzeka - Nędznica - zwana również Krężniczanką.

źródło: Wikipedia na licencji CC BY-SA 3.0, Autorzy

Lublin

(miasto)

Lublina

(dopełniacz)

lubelski

(przymiotnik)

mapa Polski
Położenie51.246387 N // 22.568333 E
Powierzchnia147 km 2
Ludność351800 mieszkańców
Kierunkowy81
TabliceLU
Kod Pocztowy20-001 do 20-999
SIMC0954700
TERYT0663011
GminaLublin (gmina miejska)
PowiatLublin
Województwolubelskie