Aktualnie wyświetlana jest mapa Dukli.
Jeżeli chcesz wybrać mapę innego miasta to wpisz w formularzu jego nazwę. Po wpisaniu kolejnych znaków pojawi się lista miast, których mapa może zostać wyświetlona. Wybierz jedną z nich. Podobnie można wyświetlić na planie ulicę znajdującą się w wybranej miejscowości. Po wpisaniu kilku znaków pojawi się lista dostępnych ulic. Nie należy wprawadzać określeń ulica, ul., pl., rondo itp.

Herb Dukli

Dukla - miasto w woj. podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dukla. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. krośnieńskiego. Miasto położone nad Jasiołką, u podnóża góry Cergowej (716 m n.p.m.) na północnym skraju Beskidu Niskiego, 17 km od granicy ze Słowacją.

Według danych z 31 grudnia 2006 miasto miało 2154 mieszkańców.

W Dukli mieści się posterunek policji, ośrodek zdrowia, poczta, dom wycieczkowy PTTK, zajazd, dwa schroniska młodzieżowe, restauracja i stacja benzynowa oraz pełnowymiarowe boisko sportowe z sztuczną nawierzchnią i oświetleniem.

Najstarsze znaleziska świadczą o zasiedleniu tych terenów przez człowieka w epoce brązu i żelaza (2000 l. p.n.e. - 400 lat n.e.) - dowodzą tego znaleziska kurhanów w okolicy Dukli. W okresie lateńskim i wpływów rzymskich nastąpił zanik kultury łużyckiej na tym terenie i wytworzenie się nowej kultury materialnej, określanej mianem przeworskiej. Na jej tworzenia duży wpływ miała cywilizacja rzymska. Czego przykładem jest ceramika toczona na kole tzw. ceramika siwa oraz znajdowane monety rzymskie w Dukli i w Tylawie. Okres ten stanowił bardzo korzystne warunki dla osadnictwa. W tych czasach (l - IV w.) zasiedlone już były wszystkie wyniosłości na terenie Tylawy i Dukli oraz jej obrzeżach. W V i VI wieku po najazdach Hunów na Europę nastąpił rozwój osadnictwa słowiańskiego. Od VIII wieku rozpoczął się rozwój większych plemiennych i międzyplemiennych organizacji Słowian, Ziemie te zamieszkiwało plemię - czy raczej związek plemion - Lędzian, tworzących protopaństwo, które w IX wieku dostało się pod nieokreśloną bliżej zależność Wielkich Moraw, a wiek później Czech, a potem Polan. Należy do nich Wietrzno, z zachowanymi śladami potężnego grodu o poczwórnym pierścieniu wałów.

źródło: Wikipedia na licencji CC BY-SA 3.0, Autorzy

Dukla

(miasto)

Dukli

(dopełniacz)

dukielski

(przymiotnik)

mapa Polski
Położenie49.556946 N // 21.683611 E
Powierzchnia5 km 2
Ludność2100 mieszkańców
Kierunkowy13
TabliceRKR
Kod Pocztowy38-450
SIMC0952924
TERYT1807024
GminaDukla (miasto)
Powiatkrośnieński
Województwopodkarpackie