Aktualnie wyświetlana jest mapa Brzozowa.
Jeżeli chcesz wybrać mapę innego miasta to wpisz w formularzu jego nazwę. Po wpisaniu kolejnych znaków pojawi się lista miast, których mapa może zostać wyświetlona. Wybierz jedną z nich. Podobnie można wyświetlić na planie ulicę znajdującą się w wybranej miejscowości. Po wpisaniu kilku znaków pojawi się lista dostępnych ulic. Nie należy wprawadzać określeń ulica, ul., pl., rondo itp.

Herb Brzozowa

Brzozów - miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, siedziba powiatu brzozowskiego. Miasto jest położone centralnie na Pogórzu Dynowskim, nad rzeką Stobnicą. Przez Brzozów przebiega droga wojewódzka nr 886 z Domaradza w kierunku Sanoka.

Według danych z 31 grudnia 2009 r. miasto miało 7836 mieszkańców.

Miasto powstało w połowie XIV wieku. Nazwa pochodzi od lasu Brzozowe. Pod koniec XIV wieku znalazło się w posiadaniu biskupów przemyskich i do końca XVIII wieku było rezydencją jego właścicieli. Po pierwszym rozbiorze Polski znalazło się w granicach austriackich. W XIX wieku zaczęto w Brzozowie wydobycie ropy naftowej, co sprzyjało rozwojowi miasta. W okresie pierwszej wojny światowej w mieście stacjonowały wojska austriackie i rosyjskie. Od 1918 roku, po uzyskaniu niepodległości przez Polskę, jest stolicą powiatu brzozowskiego. W okresie międzywojennym w Brzozowie powstały dwa uzdrowiska. Podczas drugiej wojny światowej w okolicach miasta działał Związek Walki Zbrojnej. W czasach PRL w mieście nastąpił rozwój przemysłu.

Brzozów położony jest centralnie na Pogórzu Dynowskim, nad rzeką Stobnicą. Od strony południowej Pogórze to łączy się z zapadliskiem kotlin podkarpackich, zwanym Dołami Jasielsko-Sanockimi. Na północy Pogórze Dynowskie przechodzi w prawie bezleśny krajobraz wzniesień o średniej wysokości 300-400 m n.p.m. Jest to Podgórze Rzeszowskie, będące swego rodzaju terenem przejściowym między Kotliną Sandomierską a wzgórzami Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego. Brzozów leży w obrębie Karpat Zewnętrznych, w jednostce tektonicznej zwanej śląską. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne Brzozowa stanowi droga wojewódzka nr 886 (Rzeszów-Domaradz-Brzozów-Sanok), łącząca drogi krajowe nr 19 w Domaradzu i nr 28 w Sanoku.

źródło: Wikipedia na licencji CC BY-SA 3.0, Autorzy

Brzozów

(miasto)

Brzozowa

(dopełniacz)

brzozowski

(przymiotnik)

mapa Polski
Położenie49.695557 N // 22.019444 E
Powierzchnia11 km 2
Ludność7700 mieszkańców
Kierunkowy13
TabliceRBR
Kod Pocztowy36-200
SIMC0952841
TERYT1802014
GminaBrzozów (miasto)
Powiatbrzozowski
Województwopodkarpackie