Aktualnie wyświetlana jest mapa Oleśnicy.
Jeżeli chcesz wybrać mapę innego miasta to wpisz w formularzu jego nazwę. Po wpisaniu kolejnych znaków pojawi się lista miast, których mapa może zostać wyświetlona. Wybierz jedną z nich. Podobnie można wyświetlić na planie ulicę znajdującą się w wybranej miejscowości. Po wpisaniu kilku znaków pojawi się lista dostępnych ulic. Nie należy wprawadzać określeń ulica, ul., pl., rondo itp.

Herb Oleśnicy

Oleśnica (niem. Oels) - miasto w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu oleśnickiego, położone na lewym brzegu rzeki Oleśnicy (dopływ Widawy). Pod względem geograficznym Oleśnica leży na Nizinie Śląskiej na wysokości 152 m n.p.m., na Dolnym Śląsku.

Nazwa miasta pochodzi od nazwy drzewa olchy (staropol. Olszyna, Olsza), od której wywodziła się historyczna nazwa miasta Olesznica. Do grupy miejscowości na Śląsku, których nazwy wywodzą się od tego drzewa - „von olsza = Erle (alnus)” zalicza ją niemiecki językoznawca Heinrich Adamy. W swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu wymienia on nazwę miasta zanotowaną w dokumencie z 1189 roku Olsznica podając jej znaczenie „Stadt am Erlenbach” - „miasto nad olchowym potokiem” nawiązując do jednego z dopływów rzeki Warty - Oleśnicy.

W roku 1214 wymieniona w zlatynizowanej formie Oleznic, w akcie lokacji na prawie średzkim z 22 lutego 1255 roku Civitas nostra Olsnicz. W dokumencie z 1222 roku wydanym przez biskupa wrocławskiego Lorenza miejscowość wymieniona jest jako „Olesniza”. Nazwę miejscowości w zlatynizowanej formie Olesniz wielokrotnie notuje spisana po łacinie w latach 1269-1273 Księga henrykowska. W 1295 w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) miejscowość wymieniona jest jako Olsnice.

W spisanym ok. 1300 roku średniowiecznym łacińskim utworze opisującym żywot świętej Jadwigi Vita Sanctae Hedwigis miasto wymieniane jest w zlatynizowanej staropolskiej formie Olsnicz. Nazwa miejscowości w staropolskiej formie Olesnicz wymieniona jest w łacińskim dokumencie z 1312 roku wydanym w Głogowie. W spisanym po łacinie dokumencie średniowiecznym z 1314 roku miasto wymienione jest pod nazwą Olesniz.

źródło: Wikipedia na licencji CC BY-SA 3.0, Autorzy

Oleśnica

()

Oleśnicy

(dopełniacz)

oleśnicki

(przymiotnik)

mapa Polski
Położenie51.209442 N // 17.380278 E
Powierzchnia21 km 2
Ludność37000 mieszkańców
Kierunkowy71
TabliceDOL
Kod Pocztowy56-400
SIMC0987213
TERYT0214011
GminaOleśnica (gmina miejska)
Powiatoleśnicki
Województwodolnośląskie